Terug naar projecten

De diensten van de metallurgische dienst van EMHA worden vaak ingeroepen bij geschillen. In dit geval ging het om een reusachtige "schaar" die werd gebruikt om scheepswrakken in ondiep water te knippen.

Pas na enkele maanden gebruik begonnen er scheuren te ontstaan op verschillende plaatsen van de giek. De betrokken verzekeringsmaatschappij wist niet goed hoe zij met de kosten van dit falen om moest gaan, temeer daar het hier niet om een standaardartikel ging. EMHA werd ingeschakeld om de storing, en met name de oorzaak, te evalueren. Tijdens een bezoek aan de locatie en inspectie van de kraan bleek dat een belangrijk aspect van de schade in de definitie zat. De fabrikant had een snijgereedschap ontworpen, geschikt voor het doorsnijden van staalplaten. De eindgebruiker had een sloopgereedschap besteld, dat hij gebruikte voor knippen, trekken, tillen en meer. Een deel daarvan was onvermijdelijk, aangezien het gereedschap vaak onder water vastzat en uit de wrakstukken moest worden getrokken waarin het sneed.

Ons onderzoek wees duidelijk vermoeidheid aan als de oorzaak van de scheuren. Maar de vraag bleef: waren de scheuren ook opgetreden tijdens het gebruik, zoals gedefinieerd door de fabrikant? Met andere woorden: zou snijden alleen leiden tot vermoeiing? Nadat de kraan naar Nederland was teruggekeerd en was gerepareerd, hebben we de giek voorzien van rekstrookjes en "normaal" gebruik gesimuleerd. De gemeten spanningen werden vergeleken met de voorspellingen in een eindig-elementenmodel. Uit deze spanningsmetingen kon worden opgemaakt dat de spanningen vrij hoog waren, maar niet op zo'n korte termijn tot scheuren hadden moeten leiden.

wil je meer weten over dit project?

Hans Speksnijder

Stuur een bericht