Terug naar projecten

Vibratiemetingen gaven aan dat het fundatieblok en de ankerbouten van de schroefcompressor en elektromotor van een klant in slecht staat verkeerde. Hierdoor werden vibraties als gevolg van normaal bedrijf van de machine niet in de fundatie afgevoerd. Vanwege de hoge trillingsniveaus was de klant genoodzaakt het toerental van 1500rpm te beperken tot 1200rpm: met een gereduceerde productie tot gevolg.

EMHA liep het volledige fundatieontwerp na, waarbij nieuwe soleplates en ankerbouten zijn ontworpen en geproduceerd. Op locatie is de opstelling afgebouwd en zijn de oude soleplates en ankerbouten verwijderd. Alle aanwezige cement grouting is verwijderd en het aangetaste beton is weggehaald en gerepareerd met Chockfast Red. Nieuwe ankerpockets zijn voorzien en nieuwe door EMHA ontworpen ankerbouten zijn verlijmd in de fundatie.

De compressor en elektromotor zijn op hun nieuwe soleplates uitgelijnd naar het bestaande leidingwerk, waarna het geheel is ondergoten met Chockfast red. Na 48 uur uitharding zijn de ankerbouten op moment getrokken en is de elektromotor door EMHA definitief uitgelijnd naar de compressor. Vóór de fundatierevisie werden overall vibraties geregistreerd van 3-4mm/s met pieken naar 7 en meer. Na re-grout zijn de gemeten waarden < 1mm/s, een verbetering van circa 75%.

wil je meer weten over dit project?

Theo de Kok

Stuur een bericht