Terug naar projecten

Door een van onze klanten is EMHA gevraagd om seismische analyses uit te voeren voor een aantal verschillende type hoogspanningsscheiders, welke uiteindelijk geleverd zullen worden aan een eindgebruiker in Zuid-Europa. Het doel van deze analyse is om te confirmeren dat deze hoogspanningsscheiders goed zullen functioneren in geval van een aardbeving. De hoogspanningsscheiders zijn geverifieerd in ANSYS door middel van een zogenoemde "Response Spectrum Analyse" . Het ontwerp dient te voldoen aan de strenge internationale IEC-normen. De optredende seismische belastingen zijn gecombineerd met alle andere voorkomende belastingen, en vervolgens zijn de ontwerpen getoetst op stijfheid en sterkte.

Het met succes uitvoeren van deze mooie opdracht belicht opnieuw de veelzijdigheid van EMHA als het gaat om complexe analyses op het gebied van engineering met behulp van de eindige elementen methode (FEM).

wil je meer weten over dit project?

Hans Speksnijder

Stuur een bericht